Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Benedictus de Spinoza : Pokiaľ je človek determinovaný na nejakú činnosť tým, že má neadekvátne idey, vôbec nemožno povedať, že koná na základe schopnosti, ale na základe schopnosti koná len natoľko, nakoľko je determinovaný tým, čomu rozumie.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Benedictus de Spinoza    
Pokiaľ je človek determinovaný na nejakú činnosť tým, že má neadekvátne idey, vôbec nemožno povedať, že koná na základe schopnosti, ale na základe schopnosti koná len natoľko, nakoľko je determinovaný tým, čomu rozumie.
O
O
----

Zdroj: B.Spinoza: Etika,4P23
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk