Citáty filozofov

Zdroj: Schlick, M.:O zakladoch poznania. In:Mala antologia filozofie 20.storocia, zvazok III. Logicky pozitivizmus. Iris. Blava 2006.
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk