Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Friedrich Nietzsche    
Pod tlakom kresťanských hodnôt sa pohlavný pud premenil (sublimoval) na lásku.
O


Zdroj: Jenseits Gut un Bose, s.111
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk