Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Friedrich Nietzsche : Neposlušnosť voči Bohu, t.j.voči kňazovi, proti "zákonu" sa nazvala "hriechom".
----
----
Friedrich Nietzsche : Neposlušnosť voči Bohu, t.j.voči kňazovi, proti "zákonu" sa nazvala "hriechom".
----
----

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk