Citáty filozofov
Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Friedrich Nietzsche    
Som len telo a nič okrem toho. Duša je len slovo pre čosi na mojom tele. /Leib bin ich ganz und gar, und Nichts ausserdem; und Seele ist nur ein Wort für ein Etwas am Leibe.
O
O

Zdroj: Nietzsche | Also sprach Zarathustra | 05 - Von den Verächtern des Leibes
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk