Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Smrť znamená úplné zničenie.
----
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Smrť znamená úplné zničenie.
O

Zdroj: bez zdroja
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk