Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Friedrich Nietzsche    
Len subjekt je dokázateľný: hypotéza, že sú len subjekty - že objekt je len druh príčinného pôsobenia subjektu na subjekt - modus subjektu.
O


Zdroj: Nietzsche, F.: Vôľa k moci ako poznanie, Bratislava 2014, s.67
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk