Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Friedrich Nietzsche    
Kauzálne spojenia spojenia sú dedičstvom z mytologických čias. Vtedy sme si mysleli, že pôvodcom, príčinou všetkých dejov je niekto živý, duchovia, nadprirodzené sily. Neskôr sme sa týchto predstáv zbavili, ale príčinnosť sme vniesli do seba a len zo seba, z nášho stvoriteľského Ja ju teraz vnášame aj do vecí. Napokon ju ani v realite nenachádzame, lebo najprv zisťujeme účinok, povedzme nejakú chorobu, a až potom hľadáme príčinu, ktorej nájdenie nie je nikdy isté.
O


Zdroj: parafráza In: Theodor Munz: Cesta za skutočnosťou bez metafyziky s.77
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk