Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Friedrich Nietzsche    
Vo vesmíre na chvíľu chytré zvieratá vymysleli poznávanie. (pozn. Človek je chytré zviera = posmešný preklad z animal rationale, rozumný živočích)... .
O


Zdroj: Nietzsche: O pravde a lži ve smyslu nikoli morálním
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk