Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Friedrich Nietzsche    
Filozof je bytosť, ktorá často uteká od seba, často má pred sebou strach - ale je príliš zvedavá, aby stále znovu neprichádzala k sebe.
O


Zdroj: Nietzsche : In: Lesko,Dejiny filozofie II
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk