Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Friedrich Nietzsche    
..psychológia kresťanstva : zrod kresťanstva z ducha zatrpknutosti, a nie ako sa rado verí, z nejakého "ducha", - je to v podstate reaktívne hnutie, veľké povstanie proti panstvu ušľachtilých hodnôt. (ad kresťanstvo)
O


Zdroj: Friedrich Nietzsche : Ecce Homo, s.113
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk