Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Friedrich Nietzsche    
Nič teda Boh: túžba po mystickom zjednotení s Bohom, je budhistickou túžbou po ničom, po nirváne a nič viac. (Nichts oder Gott ist das Verlangen des Buddhisten in´s Nichts, Nirvana - und nicht mehr)
O


Zdroj: Friedrich Nietzsche : Zur Genealogie der Moral, s.21
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk