Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Bertrand Russell : Celá etika, akokoľvek kultivovaná, zostáva viac menej subjektívna. Dokonca ani vegetariáni neváhajú zahubiť milióny mikróbov, aby zachránili život človeka v horúčke.
--------
----


Zdroj: Russell : O vedeckej metode vo filozofii
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk