Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Človek má jesť mäso, lebo má možnosť jesť mäso, má na to uspôsobený tráviaci systém. Nábožensky povedané - je na to stvorený.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Človek má jesť mäso, lebo má možnosť jesť mäso, má na to uspôsobený tráviaci systém. Nábožensky povedané - je na to stvorený.
O
O

Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk