Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Treba znížiť konzum ako taký, nakupovať ale s rozumom, kvalitné a trvácne veci, držať sa hesla 5R : refuse, reduce, reuse (repurpose) , recycle , rot (odmietni, zredukuj, znova použi, recykluj, kompostuj)
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Treba znížiť konzum ako taký, nakupovať ale s rozumom, kvalitné a trvácne veci, držať sa hesla 5R : refuse, reduce, reuse (repurpose) , recycle , rot (odmietni, zredukuj, znova použi, recykluj, kompostuj)
O
O
----

Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk