Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Našli ste pravú lásku? Posuňte sa v živote ďalej...www.svadobeobrucky.com
O


Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk