Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia    
Neutláčaj chudobného a núdzneho, nádenníka, či je to brat alebo cudzinec, ktorý býva v tvojej krajine a podlieha súdu v tvojich bránach. 15 Mzdu mu vyplať ešte v ten deň pred západom slnka, lebo je núdzny a jeho život závisí od nej, aby nevolal proti tebe k Hospodinovi a tak neostal na tebe hriech.
O


Zdroj: 5 kniha Mojzisova : 24,14
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk