Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Sigmund Freud    
Napätie medzi prísnym Nadja a jemu podrobeným Ja nazývame pocitom viny; a prejavuje sa ako potreba trestu.
O


Zdroj: Freud Nespokojenost v kulture
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk