Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Judith Nisse Shklar    
Hriechy sú prestúpením Božích zákonov a urážkou Boha; pýcha, ako odmietnutie Boha, musí byť vždy najhorším hriechom, ktorý dáva vzniknúť všetkých ostatným hriechom.
O


Zdroj: Judith N. Shklar : Putting Cruelty First
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk