Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

John Locke    
Poznanie seba samého začína tým, že činnosti v našej mysli neprebiehajú bez toho, aby nás ponechali bez nejakých, hoci aj nejasných predstáv o týchto činnostiach. Žiadny človek nemôže byť úplne bez poznatkov o tom, čo robí, keď premýšľa.
O


Zdroj: J. Locke: Eseje o lidském rozumu, Praha 1984 s. 81
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk