Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Rene Descartes    
Samých seba poznáme viac ako čokoľvek iného (pretože v dôsledku noetickej priority subjektu poznáme všetko ostatné skrze nás samých).
O


Zdroj: R. Descartes: Úvahy o prvej filozofii, Praha 1970, s .43
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk