Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Každý človek sa vyvíja k čoraz väčšiemu uvedomovaniu si.
O


Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk