Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : V záujme mémplexov s K-reprodukčnou stratégiou je aby zasiahnutý sapient mal dostatok času na ich reprodukciu. Zrejme preto býva časté, inštitucionalizované formy takýchto mémplexov, napríklad mníšske rády, vyžadujú od svojich členov sociálne vyčlenenie — samotu. Mém dobrovoľnej samoty je častou súčasťou náboženských mémplexov.....Samota môže byť v takomto zmysle dôsledkom a prejom domestikácie sapienta K-mémplexami......
--------
----
Niekto : V záujme mémplexov s K-reprodukčnou stratégiou je aby zasiahnutý sapient mal dostatok času na ich reprodukciu. Zrejme preto býva časté, inštitucionalizované formy takýchto mémplexov, napríklad mníšske rády, vyžadujú od svojich členov sociálne vyčlenenie — samotu. Mém dobrovoľnej samoty je častou súčasťou náboženských mémplexov.....Samota môže byť v takomto zmysle dôsledkom a prejom domestikácie sapienta K-mémplexami......
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
V záujme mémplexov s K-reprodukčnou stratégiou je aby zasiahnutý sapient mal dostatok času na ich reprodukciu. Zrejme preto býva časté, inštitucionalizované formy takýchto mémplexov, napríklad mníšske rády, vyžadujú od svojich členov sociálne vyčlenenie — samotu. Mém dobrovoľnej samoty je častou súčasťou náboženských mémplexov.....Samota môže byť v takomto zmysle dôsledkom a prejom domestikácie sapienta K-mémplexami......
O
O
----

Zdroj: http://www.daimonion.sk/aem/content/samot%C3%A1ri-%E2%80%94-d%C3%B4sledok-popula%C4%8Dnej-strat%C3%A9gie-m%C3%A9mov
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk