Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : U mémplexov (komplexov mémov) môžeme pozorovať dva typy populačných stratégií: K a r-stratégia. K-stratégiou sa rozmnožujú mémplexy, ktoré sú výrazne komplexné, majú vysokú mieru zložitosti, napríklad teórie, teológie, filozofie a podobne. Replikovanie takýchto mémplexov vyžaduje od sapienta dlhodobé úsilie a trvalý záujem, čo zasa predpokladá určitú vrodenú genetickú výbavu. Naproti tomu r-stratégiou sa rozmnožujú jednoduché mémplexy, napríklad popkultúra, módy, sexuálne artefakty, vtipy, facebookové diskusie, názory a podobne. Kým K-stratégia zabezpečí mémplexom replikáciu iba v obmedzenej populácii, r- stratégia dokáže pre svoju elementárnu jednoduchosť zasiahnuť normálny štandard populácie, v zmysle gauss-laplaceho normálnej distribúcie pravdepodobnosti.
--------
----


Zdroj: http://www.daimonion.sk/aem/content/samot%C3%A1ri-%E2%80%94-d%C3%B4sledok-popula%C4%8Dnej-strat%C3%A9gie-m%C3%A9mov
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk