Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

John Adolphus Etzler    
Holanďania už stáročia venovali veľkú pozornosť veterným mlynom na rozličné účely. Kedže je Holandsko plochá krajina, nedisponuje žiadnymi vodnými spádmi a preto bol tento národ nútený využívať vietor pri poháňaní mlynov.
O


Zdroj: Etzler : The Paradise within the reach of all men, kap. 1
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk