Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niccolo Machiavelli    
Ak som povedal, že nemecký ľud je bohatý, opakujem to. Bohatstvo mu z veľkej časti prináša skromný spôsob života: Nemci nebudujú paláce, neobliekajú sa prepychovom nemajú v domoch drahé zariadenie. stačí im hojnosť chleba, mäsa, pec, čo ich uchráni pred chladom. Kto má toto, nič iné už nehľadá. Na ošatenie minú dva florény za desať rokov, a všetci sú úmenre tejto skromnosti podľa svojho spoločenského postavenia. Nikto sa nestará o to, čo mu ešte chýba, ale le o to, čo nevyhnutne potrebuje. Ich potreby sú pritom oveľa menšie než naše
O


Zdroj: Machiaveli - Vladar
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk