Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

David Hume    
Aby sme mohli usúdiť,že ide o príčinu a následok:
(1) príčina a následok sa musia vyskytnúť blízko v čase vedľa seba
(2) príčina sa musí vyskytnúť pred následkom
(3) následok sa nesmie vyskytnúť bez prítomnosti danej príčiny
O


Zdroj: citát v Discovering statistics using R
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk