Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Nicolas Malebranche : Udržiavať svet pri existencii je rovnaký čin ako stvorenie sveta. Boh v skutočnosti znovutvorí svet v každom okamihu.Pohyb bilardovej gule teda znamená, že Boh guľu znovutvorí vždy na inom mieste a takisto pohyb druhej biliardovej gule, hoci je takto tvorený iba pri príležitosti nárazu prvej biliardovej gule.
--------
----
Nicolas Malebranche : Udržiavať svet pri existencii je rovnaký čin ako stvorenie sveta. Boh v skutočnosti znovutvorí svet v každom okamihu.Pohyb bilardovej gule teda znamená, že Boh guľu znovutvorí vždy na inom mieste a takisto pohyb druhej biliardovej gule, hoci je takto tvorený iba pri príležitosti nárazu prvej biliardovej gule.
--------
----


Zdroj: Youtube : Lecture 9 Nicolas Malebranche and George Berkeley
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk