Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Moritz Schlick : Kauzalita, ak vôbec niečím je, nemôže byť iným, iba princípom usporiadania.
--------
----


Zdroj: Kauzalita v bežnom živote a v súčastnej vede
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk