Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Moritz Schlick    
Predmetom vedy je objavovať usporiadanosť sveta (t.j. formulovať prírodné zákony)
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Moritz Schlick    
Predmetom vedy je objavovať usporiadanosť sveta (t.j. formulovať prírodné zákony)
O
O
----

Zdroj: Kauzalita v bežnom živote a v súčastnej vede
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk