Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Moritz Schlick    
Nech sú nasledjúce stavy fyzikálneho systému akékoľvek, vždy je možné nájsť fcie, ktoré ich spájajú. Je tu ale problém ľubovoľnosti týchto funkcií, ktorý možno riešiť estetickým kritériom (v jednoduchosti je krása - funkcie by mali byť čo najjednoduchšie). Časové a priestorové súradnice by nemali byť v týchto fciách obsiahnuté v explicitnej forme (že by výsledok závisel od napr. dátumu)
O


Zdroj: Kauzalita v bežnom živote a v súčastnej vede
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk