Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Aristoteles    
Príčinou (aition) sa nazýva jednak to, z čoho ako zo súčasti (enyparchon) niečo vzniká; tak je kov príčinou sochy, striebro príčinou poháru a takisto rod, ku ktorému tieto látky patria.
O


Zdroj: Ariistoteles: Metafyzika, kniha piata, 2 kap. Príčina
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk