Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Príčina vs. dôvod : Niekedy zvykneme pojem príčina uplatňovať skôr na fyzikálne deje, pojem dôvod zasa na ľudské rozhodovanie.
O


Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk