Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Marcus Aurelius : Onen síce hovorí: "všetko je len dohoda, v skutočnosti existujú len atómy"; stačí si však pamätať, že všetko sa deje podľa zákona. Ale veľa je už aj to málo, čo sa povedalo. (ad Demokritos z Abdér)
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Marcus Aurelius    
Onen síce hovorí: "všetko je len dohoda, v skutočnosti existujú len atómy"; stačí si však pamätať, že všetko sa deje podľa zákona. Ale veľa je už aj to málo, čo sa povedalo. (ad Demokritos z Abdér)
O
O
----

Zdroj: Marcus Aurelius: Myšlienky, 7. kniha
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk