Anaxagoras

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Anaxagoras

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

-500 až -428

predsokratovci,Klazomen,Grecko


Filozofická škola: ranná grécka filozofia - predsokratici pluralizmus Predsokratici - pluralisti


Diela :

Povedali o ňom

Arthur Schopenhauer : V protiklade ku Anaxagorovi neuznavam intelekt za pociatok vsetkeho.(ad Anaxagoras) >>


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk