Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Anaxagoras    
Ako pôvodcu pohybu a vzniku /sveta/ postavil Anaxagoras rozum...
O


Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk