Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Moritz Schlick    
Príčina, ktorá má účinok sú dva udalosti, ktoré sa nedajú v skutočnosti izolovať. Preto sa vágne pojmy príčiny a účinku nahradili presnejším pojmom matematickej funkcie - zákona.
O


Zdroj: Kauzalita v bežnom živote a v súčastnej vede
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk