Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

David Hume - asocianizmus    
Ako vieme, že tá istá vec bude mať v tej istej súvislosti tie isté účinky. - Iba tým,že sa jav opakuje.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

David Hume - asocianizmus    
Ako vieme, že tá istá vec bude mať v tej istej súvislosti tie isté účinky. - Iba tým,že sa jav opakuje.
O
O
--------

Zdroj: Leško,V.,Ješič,M.:Novoveká filozofia
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk