Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Aristoteles    
Príčinou sa za druhé nazýva tvar (eidos) a vzor (paradeigma), to je pojem bytnosti (to ti én einai), a potom aj rody toho, ako napríklad príčinou oktávy je pomer dvoch k jednej a vôbec číslo a tiež časti obsiahnuté v pojme.
O


Zdroj: Ariistoteles: Metafyzika, kniha piata, 2 kap. Príčina
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk