Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Aristoteles    
Za štvrté, príčinou je niečo ako účel (telos), to je to, k čomu niečo smeruje, ako napríklad príčinou prechádzky je zdravie. Lebo na otázku, prečo niekto ide na prechádzku, odpovedáme, aby zostal zdravý; a hovoriac to, sme presvedčení, že sme udali príčinu.
O


Zdroj: Ariistoteles: Metafyzika, kniha piata, 2 kap. Príčina
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk