Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Bhagavadgíta - Spev vznešeného    
ŠRÍ KRŠNA : Prichádzam ako Čas, ničiteľ ľudí. pripravený, až nastane hodina ich skázy. Všetky tieto zástupy musia zomrieť, udri, alebo zadrž svoju ruku, na tom nezáleží. A preto udri. Získaj kráľovstvo, moc a slávu. Ardžuna, vzmuž sa, obratný lukostrelec. Je iba zdanie, že zabíjaš. To ja som všetkých týchto mužov dávno zničil. Ty biješ mŕtvych, hrdinov odsúdených ku skáze.
O


Zdroj: Bhagavadgíta: s 31
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk