Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Každá vojna je nespravodlivá, pretože v každej vojne zomierajú nevinní ľudia.
O


Zdroj: youtube : .blížni Michala Oláha: Morálka vojny
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk