Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
človek je záväzne povinný (násilím) brániť všetkých, ktorým sa krivdí a ktorí sú utlačovaní, a preto učenie neprotiviť sa zlu násilím, je učenie nemravné.
O


Zdroj: svetskí kritikovia Tolstého - Lev Nikolajevič Tolstoj : Království boží ve vás, s.50
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk