Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Lev Nikolajevič Tolstoj : Nemohol som neprejaviť, prečo pokladám za blud onú cirkevnú vieru, ktorá sa obyčajne nazýva kresťanstvom. Medzi mnohými odchýlkami od Kristovho učenia, ukazoval som hlavnú odchýlku, totiž že sa neuznáva príkaz neprotiviť sa zlu násilím, čo zrejmejšie ako iné odchýlky ukazuje na to, že učenie Kristovo bolo cirkevným učením skazené.
--------
----


Zdroj: Lev Nikolajevič Tolstoj : Království boží ve vás, s.7
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk