Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - Judaizmus    
Existuje spravodlivá vojna, ak ju Boh prikazuje (ako ju prikázal v Starom Zákone proti Amalékom, alebo proti Kanajským národom).
O


Zdroj: youtube : .blížni Michala Oláha: Morálka vojny
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk