Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Bhagavadgíta - Spev vznešeného    
Zomrieš - a získaš nebo. Zvíťazíš - a získaš zem. Tak sa vzchop, synu Kunti, a rozhodni sa bojovať.
O


Zdroj: Bhagavadgíta, s. 32
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk