Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Aristoteles : Zdá sa však, že je akýsi rozdiel v účeloch; pretože účelom sú jednak činnosti samy, jednak okrem nich aj nejaké produkty týchto činností. Tam kde sú okrem činnosti aj nejaké účely (produkty) tejto činnosti, tam sú produkty prirodzene lepšie ako činnosti.
--------
----


Zdroj: Aristoteles Etika Nikomachova kap.1
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk