Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Aristoteles    
1.Prote filozofia (skúma jestvujúcno ako jestvujúcno)
2.Fyzika (skúma pohybujúce jestvujúco)
3.Matematika (skúma kvantitatívne jestvujúcno)
4. Logika
5. Psychológia (spis o duši)
6.etika (prakticka filozofia)
7.estetika
8.politika
9.retorika
10.biologia
11.kozmologia
O


Zdroj: Leskove Prednášky
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk