Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Aristoteles    
Živé bytosti majú prirodzenú schopnosť vnímať. Tie s pamäťou, sú rozumnejšie a učenlivejšie. Získavajú skúsenosť. Odborní znalci (vediaci) vedia nielen 'že niečo je' (ako skúsení) ale aj 'prečo' - poznajú príčinu. Vediaci človek môže učiť, skúsený nie vždy.
O


Zdroj: Aristoteles: Metafyzika (1.kniha)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk