Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Aristoteles    
Skutočnosť je prv ako možnosť. /Met9kniha8kap= nemôže vzniknúť jednouché zo zložitého? .
O


Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk